Intézmény adatai

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

megnevezése: Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet

rövidített neve: VeInSzol

székhely: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szerve:

  • Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Műszaki Szolgáltató Szervezet OEPMSZSZ

8200 Veszprém, Haszkovó u. 39.

  • Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatóság KNK

8200 Veszprém, Március 15. u. 5.

A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve:

hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
székhelye: 8200 Veszprém
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-100
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu, +36 88 549-100

A költségvetési szerv közfeladata:

  • Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatok ellátása az óvodák, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, Veszprémi Bölcsödei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, „Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, az Agóra Veszprém Kulturális Központ, Kabóca Bábszínház, Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely részére, az intézmények és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött Együttműködési Megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján.
  • A Lackó Dezső Múzeum és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár intézmények pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása, az intézmények és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött Együttműködési Megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján.
  • Diákétkeztetés biztosítása Veszprém város közigazgatási területén lévő állami fenntartású oktatási intézmények esetén
  • Az Önkormányzat által szervetett nyári táborozási feladatok ellátása
  • Főzőkonyha működtetése – 8200 Veszprém, Batthyány u. 12.