1. A Kormány által 2021. március 4-én bejelentett intézkedés között szerepel, hogy az iskolákban – beleértve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény keretei között működő iskolákat is – 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig a nevelési-oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben zajlik.A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között lesz. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).A rendkívüli szünet, illetve a tantermen kívüli, digitális munkarend időszakában gyermekfelügyelet kerül megszervezésre, melynek következtében biztosítani kell a diákok számára az étkezést is.Az étkeztetés igénybevételének feltételei:
  • Az étkezést a megszokott térítési díjon lehet igénybe venni.
  • A szülő jelzi igényét a saját iskolájának gazdasági ügyintézőjén keresztül a tárgynap előtt minimum 48 órával.
  • A szülő a szolgáltató által a kijelölt helyről és időpontban saját ételhordóban elviheti gyermeke ételét úgy, hogy a konyha dolgozója tányérban kiadja az ételt, amit a szülőnek kell a saját ételhordójába beletölteni, illetve ha nem tud saját ételhordót biztosítani, akkor a szolgáltató egyszer használatos műanyag dobozában fogja tudni elvinni az ételt.
   • A kijelölt hely: Veszprém, Egyetem étterem (Hóvirág utca 6.)
   • A kijelölt időpont: 11.30-13.30 között
  • Az elviteles doboz költségét a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet vállalja át.
  • Az ügyeletben résztvevő tanulók esetében az étkezés az iskolában biztosított.
  • Akik nem kérnek ügyeletet, de étkezni szeretnének, számukra az étel házhozszállítása is biztosítva van.
  • A középiskolákban továbbra is az eddigi formában történik az étkezés,

  Az első étkezési nap 2021. március 9.

  Amennyiben további kérdése merülne fel a diákétkeztetéssel kapcsolatosan, a gazdasági ügyintézők, valamint a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet az alábbi telefonszámon tud bővebb tájékoztatást adni: 88/425-805