A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben 2021. március 8-tól április 7-ig.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

Felkérjük a szülőket, hogy gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

Az óvodákra vonatkozó szabályok 2021. március 9-étől (keddtől):

Valamennyi intézményben az óvodai ellátás átmenetileg szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag azok számára biztosított a gyermekfelügyelet, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos tudnivalók:

  1. a)Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai, közösségbe nem vihetik.
  2. b)Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
  3. c)A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.
  4. d)Ahhoz, hogy az óvodai ellátás szervezhető legyen a szülőknek nyilatkozniuk kell azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formára tart igényt.

(A nyilatkozat az oldal alján letölthető.)

Az ügyelet igénylésénél előnyt élveznek az alábbi munkakörökben dolgozók:

– egészségügyi dolgozó
– gyógyszertári dolgozó
– élelmiszerbolti dolgozó
– rendvédelmi szervnél dolgozó
– közszolgálati dolgozó.

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudják fogadni az óvodákban!

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e-mailen, vagy személyesen az óvoda postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, az intézmény által meghatározott időpontig.

Ahhoz, hogy a felügyelet, illetve az étkeztetés megszervezhető legyen, szükséges arról is nyilatkozni, hogy előreláthatóan mely napokon igényli az ellátást.

Kizárólag étkeztetés igénybevételére vonatkozó információk:

A HunGast cégcsoporton belül a BakonyGaszt Zrt. felajánlotta, hogy biztosítja azon gyermekek étkeztetését – akiknek a családja otthon nem tudja megoldani a gyermek étkeztetését – az általa megjelölt helyszínről, saját éthordóban, elvitellel (Egyetem Étterem 8200 Veszprém, Hóvirág utca 6.), 11:30–13:30 óra között.

Az igénybevétel feltétele a gyermek által látogatott intézmény által kiállított igazolás bemutatása az étkezés befizetésről vagy az ingyenes igénybevétel jogosultságáról. Az igazolás az étel átvételéhez szükséges.

Az igénybevétel további feltétele, hogy a gyermek által látogatott intézménybe a szülő a kitöltött nyilatkozatot e-mailen, vagy személyesen az óvoda postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, az igénybevétel előtt minimum 48 órával reggel 9 óráig (lemondás esetén is).

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudjuk biztosítani az étkeztetést!

Kérjük a nyilatkozatot ennek értelmében kitölteni, és igényét a megadott határidőig jelezni.

Letölthető dokumentum:

Nyilatkozat óvodai elhelyezésről és étkezésről